INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
I. Prawo odstąpienia od umowy
1. Sklep rowerowy P.H.U. Żuchliński G. A. Żuchlińscy spółka jawna, z siedzibą w Gdyni,
(KRS nr 0000086052) pragnie poinformować, o przysługującym Państwu prawie do odstąpienia od
umowy, w związku zakupem towaru poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 2. W szczególności mają prawo Państwo odstąpić od zawieranej umowy dotyczącej zakupu towaru, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zakupionych rzeczy (towarów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 4. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, na mocy której zakupionych zostanie więcej rzeczy i wysłane one zostaną partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt 3 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: P.H.U. Żuchliński G. A. Żuchlińscy spółka jawna ul. Morska 360A 81-006 Gdynia e-mail: sklep@zuchlinski.com.pl fax 58 663 88 59 . 6. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór poniżej). 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. II. Skutki odstąpienia od umowy 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 3. Prosimy odesłać nam rzecz na adres P.H.U. Żuchliński G. A. Żuchlińscy spółka jawna, ul. Morska 360A, 81-006 Gdynia , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy l. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 4. Jednocześnie informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 150PLN. 5. Pragniemy wskazać, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. ↓

Regulamin

http://www.zuchlinski-sklep.com.pl/regulamin,11